Ağız Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve 112 kalite indikatörlerinin indikatör kartları yayımlandı

Ağız Diş Sağlığı Merkezleri(ADSM) ve 112 Kalite İndikatörlerinin İndikatör Kartları yayımlandı.

Ağız Diş Sağlığı Merkezleri(ADSM) ve 112 Kalite İndikatörlerinin İndikatör Kartları yayımlandı.

Hastane İndikatör Kartları

Acile tekrar başvuru oranı indikatör kartı

Ameliyat masası kullanım oranı indikatör kartı

Bası ülseri oranı indikatör kartı

Başka merkeze sevk oranı indikatör kartı

Düşen hasta oranı indikatör kartı

Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı indikatör kartı

Hekim başına düşen poliklinik odası oranı indikatör kartı

Hemşirelerin bölüm değiştirme oranı indikatör kartı

Kan ve vücut sıvıları maruziyeti indikatör kartı

Kesici delici yaralanmaları indikatör kartı

Konsültan hekimin acil servise ulaşma süresi

Yoğun Bakım Ünitesi Mortalite oranı indikatör kartı

Müşahadede kalış süresi indikatör kartı

Sezaryen oranı indikatör kartı

Sitolojik patolojik tanı uyumu oranı indikatör kartı

Yoğun Bakım Ünitesi Tekrar Yatış Oranı indikatör kartı

Hastane Örnek Formlar

Acile tekrar başvuru oranı veri analiz formu

Acile tekrar başvuru oranı veri toplama formu

Başka bir merkeze sevk oranı veri analiz formu

Başka bir merkeze sevk oranı veri toplama formu

Düşen hasta oranı veri analiz formu

Düşen hasta oranı veri toplama formu

Düşme olayı bildirim formu

Kesici delici alet yaralanmaları bildirim formu

Kesici delici alet yaralanması aylık veri analiz formu

Kesici delici alet yaralanması veri toplama formu

Kesici delici alet yaralanması yıllık veri analiz formu

Sezaryen oranı veri analiz formu

Sezaryen oranı veri toplama formu

112 İndikatör Kartları

Kırsalda vakaya ulaşma süresi

Merkezde vakaya ulaşma süresi

Sağlık kurumlarına kabul edilmeyen hasta oranı

Yerinde yapılan müdahale oranı

ADSM İndikatör Kartları

Fissur Sealant Uygulama Oranı

Tedavi Oranı

kaynak: Sağlık Bakanlığı