ADSM’ler için “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi” yayımlandı

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi yayımlandı.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi yayımlandı.

Güvenli cerrahi, hasta ameliyathaneye gelmeden önce daha klinikte iken başlaması gereken bir kavram. DSÖ’nün “Her kurum kendi gereksinimlerine göre kontrol listesini düzenleyebilir” yaklaşımından hareketle Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından DSÖ Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi revize edilerek “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi” adıyla sağlık kurumlarında uygulanmak üzere yayımlandı.

Bu çalışmadan hareketle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde de Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin uygulanması gerektiğinden bu Merkezlere yönelik ve uygulanan işlemleri de kapsayacak şekilde “ADSM Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi TR” geliştirildi.

ADSM’ler için Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi için tıklayınız

ADSM’ler için Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Kılavuzu için tıklayınız