ADSM Birim Performans Yönerge Değişikliği Yayımlandı

“Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” 01.03.2011 tarihinden itibaren gerçerli olmak üzere değiştirildi.

“Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” 01.03.2011 tarihinden itibaren gerçerli olmak üzere değiştirildi.

Yönerge, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için koruyucu, tedavi edici ve uzmanlık gerektiren diş işlemlerinin ölçülmesi suretiyle Diş tabiplerinin ve Doktoralı/Uzman Diş Tabiplerinin birim performans katsayısının tespitine ve diş tabiplerinin birim performans katsayısının ortalamasının esas alınarak diş tabibi dışındaki diğer personelin birim performans katsayısının tespitine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacını taşımakta.

ADSM Birim Performans Yönergesi

Sağlık araştırmalarında teknik destek