Acil Sağlık Hizmetlerinin Dünü Bugünü Geleceği Sempozyumu

Acil Sağlık Hizmetlerinin Dünü Bugünü Geleceği Sempozyumu 10 -12 Şubat 2011 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

Acil Sağlık Hizmetlerinin Dünü Bugünü Geleceği Sempozyumu 10 -12 Şubat 2011 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği ve katkıları, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün İşbirliği ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sekreteryasının organizasyonu üstlendiği bu sempozyumda geniş yelpazedeki konular, konunun uzmanları ile tartışılacak. Üç gün sürecek oturumlarda ağırlıklı olarak acil servislerin organizasyonu, personel eğitimi ve dönüşüm sürecinin acil sağlık hizmetlerine etkisi incelenecek.

Bilimsel Program Konu Başlıkları

• Acil sağlık hizmetleri dönüşümünün kurumlara yansıması

• Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin dünü ve bugünü

• Acil servislerin dünü ve bugünü

• İdeal acil servis tasarımı

• Acil tıp uzmanlık eğitiminde standardizasyon

• Acil tıp eğitiminde yeni mevzuat

• Acil tıp ve haklar

• Zorunlu meslek sigortası ve malpraktis yasaları

• Resüsitasyon kılavuzları ve son değişiklikler

• Resüsitasyon etiği ve yasalar

• Acil serviste görüntüleme yöntemleri ve zorluklar

• Toksikoloji eğitimi ve Acil Tıp

• Organ/ doku nakli ve Acil Tıp

• Adli vakalara multi disipliner yaklaşım ilkeleri

• Zor vakalar

• Disiplinler arası yaklaşım ilkeleri

• 112 Acil sağlık hizmetlerinde kalite göstergeleri

• Ambulans trafiği ve sigorta hizmetleri

• 112 Acil ulaşım araçlarında çeşitlilik ve gelişmeler

• Afet tıbbı

• Serbest kürsü: Uzmanlık eğitiminde sorunlar

Erken başvuru indirimli ücret: 320 TL (10 Ocak 2011 tarihine kadar kayıt yaptıranlar için geçerlidir.)

Kısmi katılımcı (günübirlik): 160 TL (günlük)

Detaylı bilgi