ABD Sağlık Sistemi 2011 Performans Karnesi

ABD Sağlık Sistemi 2011 Performans Karnesi açıklandı.

ABD Sağlık Sistemi 2011 Performans Karnesi açıklandı.

Genel Durum

ABD Sağlık Sistemi 2011 Performans Karnesi,  Amerikan halkının sağlık ve tedavi kalitesi, erişim, etkinlk ve eşitlik esaslarına dair bir seri değerlendirme sunuyor. Değerlendirme, tedavi kalitesinde ilerlemelere dair göstergeler ortaya koyuyor. Bununla birlikte, ABD sağlık sistemi performansı, özellikle ayrılan kamusal ve özel kaynaklar göz önüne alındığında beklentilerin uzağında kalıyor. 42 gösterge göstergesi üzerinden yapılan değerlendirmede, ulusal ve uluslararası kriterlere göre yapılan karşılaştırmada ABD’nin aldığı puan 100 üzerinden 64 olarak gerçekleşmekte. Genel toplamda bir ilerleme olsa da, bu temel ölçütlere kıyasla nisbi bir gerileme içinde. Maliyetler keskin şekilde yükseldi, sağlık imkanlarına erişim kötüleşti, sağlık sistemi etkinliği düşük kaldı, eşitsizlikler devam ediyor ve sağlık çıktıları temel ölçütlere kıyasla sınıfta kalmış durumda. Düşük Maliyetli Tedavi Akdi’nin karne tarafından ortaya çıkarılan pekçok boşluğu doldurmayı hedefliyor.

81 milyon sigortalı sorunu

Amerika Birleşik Devletleri, ulusal sağlık reformlarını uygularken, sağlık sistemimizin yüksek kaliteli ve verimli sağlık hizmetlerine ne derece sağladığına yönelik envanter çıkarmak öğretici olmaktadır.  ABD Sağlık Sistemi Performansı 2011 Karnesi, aileler, şirketler ve hükümetin her kademesinde sıkıntıya yol açan yükselen maliyetler olduğunu ve sağlık reformu başlığı altında aslında sağlığa erişimde erozyon olduğuna dair kanıtlar sunmakta. Sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasındaki istikrarsızlık devam etmekte, hastalıkların, engellerin, hastaneye yatış ve ölümlerin önlenmesi önlenmesi gibi fırsatlar kaçırılmaktadır.  Aynı zamanda, halkın hesap verebilirliğine dair muatabakat sağlanması ve insanların bu konuda daha hassas davranmaları konusunda kazanımlar da meydana gelmiştir.

Bahsedilen olumsuzlukların yanı sıra olumlu gelişmeler de söz konusu: Hastaneler, bakım evleri, evde tedavi ajanslarındaki gelişmeler, kampanyalardaki olumlu ilerlemeler gibi. Benzer şekilde kan basıncı kontrolü ve kronik hastalıkların tedavisindeki beligin gelişmeler hasta sağlığına yönelik kalite artışı olarak tespit edilirken, hastane yatış sürelerini azaltması anlamında da katkılar sağlamakta. 

Tedaviye erişim, 2006 yılından beri aşınmakta. 2010 yılı itibarı ile % 44’ü temsil eden 81 milyondan fazla çalışan yetişkin nüfus sigortasızdı ya da sigortadan yararlanamadı (2003’te bu rakam % 35’e tekabül eden 61 milyon kişi idi).   

Önlenebilir ölümler açısından baktığımızda da ABD, 16 endüstrileşmiş ülkeye kıyasla yeterli gelişme gösteremedi. Örneğin prematüre ölümlerdeki ABD oranı, en iyi performans gösteren ülkelere göre % 68 oranında yüksek kaldı.

Sağlık sisteminin etkililiğine yönelik göstergeler özellikle düşük kaldı. 

Kaynak: Results from the National Scorecard on U.S. Health System Performance, 2011 – The Commonwealth Fund