3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

PERFKA~1.JPG

03-05 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Klinik Kalite ve Güvenlik” ana temalı “3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” ile ilgili duyuru, konu başlıkları, önemli tarihler, bildiri yazım kuralları yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın ilk ikisini kamu, özel ve üniversiteden sağlık yöneticisi ve sağlık çalışanının katılımıyla gerçekleştirmiş olduğu, Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongrelerinin 3.sü Mart ayında düzenlenecek.

PERFKA~1.JPG

PERFKA~1.JPG

03-05 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Klinik Kalite ve Güvenlik” ana temalı “3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” ile ilgili duyuru, konu başlıkları, önemli tarihler, bildiri yazım kuralları yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın ilk ikisini kamu, özel ve üniversiteden sağlık yöneticisi ve sağlık çalışanının katılımıyla gerçekleştirmiş olduğu, Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongrelerinin 3.sü Mart ayında düzenlenecek.

S.B. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ülkemizde sağlık hizmetinin profesyonelleşmesini teşvik etmek ve sağlık çalışanlarımızda bu konuda farkındalığın, hasta ve çalışan güvenliği kültürünün oluşmasını sağlamak amacı ile “3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi”ni 03-05 Mart 2011 tarihinde Antalya’da düzenleyecek.