%2’lik Aktarım Beklemede

Sağlık Müdürlüklerine 2011 yılında hastanelerden aktarılacak olan %2 lik karşılıksız kaynak aktarımının bloke edilmesi kararı çıktı.

Sağlık Müdürlüklerine 2011 yılında hastanelerden aktarılacak olan %2 lik karşılıksız kaynak aktarımının bloke edilmesi kararı çıktı.

2011–2012–2013 Yılları Döner Sermaye Bütçe Çağrısı konulu ilgi Genelgede “ Bununla birlikte hastaneler aylık gayrisafi hâsılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 2’sini (% 2) her ay düzenli olarak İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere karşılıksız kaynak aktarımı kapsamında aktaracaklardır. İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye isletmesine aktarılacak yüzde 2’lik (% 2) tutarla birlikte, hastanelerin 659-99 (Tenkis Edilecek Ödenek) kalemi onaylanan yılı bütçelerinin % 12’ si olacaktır. ” hükmü yer almakta.

 

Sağlık Bakanlığından yapılan duyuruya göre, birinci basamak hizmetlerinin finansman sisteminin değiştirilmesine bağlı olarak anılan fıkra kapsamında hastanelere İl Sağlık Müdürlüklerine % 2 oranında kaynak aktarımı yapılmayacak, ancak %2’lik tutar bütçede bloke tutulacak.