2011 Yılı İdare Performans Programı Taslağı

Sağlık Bakanlığı 2011 Yılı İdare Performans Programı Taslağını yayımladı.

Bakanlığın 2010-2014 Stratejik Planı temel alınarak hazırlanan 2011 Yılı Performans Programı, kamu kaynaklarının verimli kullanılması esasına dayanmakta. Bakan Akdağ’ın ifadesiyle “Tahsis edilen kaynakların, kamu idarelerinin misyon vizyon ve hedefleri doğrultusunda kullanılmasını sağlamayı amaçlayan ve performans göstergeleri vasıtasıyla bunu somut verilerle değerlendiren Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, idarelerin bütçeleri ile performans programlarının tek bir dökümanda birleşmesi” olarak tanımlanmakta.

Sağlık Bakanlığı 2011 Yılı İdare Performans Programı Taslağını yayımladı.

Bakanlığın 2010-2014 Stratejik Planı temel alınarak hazırlanan 2011 Yılı Performans Programı, kamu kaynaklarının verimli kullanılması esasına dayanmakta. Bakan Akdağ’ın ifadesiyle “Tahsis edilen kaynakların, kamu idarelerinin misyon vizyon ve hedefleri doğrultusunda kullanılmasını sağlamayı amaçlayan ve performans göstergeleri vasıtasıyla bunu somut verilerle değerlendiren Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, idarelerin bütçeleri ile performans programlarının tek bir dökümanda birleşmesi” olarak tanımlanmakta.

Yazılı açıklamada 2011 Yılı İdare Performans Programının, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini gerçekleştirmek, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak ve hesap verme sorumluluğunu geliştirmeye yönelik Stratejik Yönetim Modeli çerçevesinde hazırlanmış olduğu belirtilmekte.

2011 Yılı İdare Performans Programı Taslağı