2011 Yılı Yeni Diyaliz Merkezi Planlaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2011 yılı için ülke genelindeki Diyaliz Hizmet Bölgelerinde yeni diyaliz merkezi ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2011 yılı için ülke genelindeki Diyaliz Hizmet Bölgelerinde yeni diyaliz merkezi ihtiyacı bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere, hemodiyaliz tedavisinin kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli bir şekilde sunulması ve denetim kolaylığı sağlanması amacıyla 18.06.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde “… Bakanlıkça, her yıl Kasım ve Aralık ayında bir sonraki yılın planlaması yapılarak ülke genelinde yeni merkez açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesi belirlenerek Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Belirtilen Yönetmelik hükmü kapsamında; 2010 yılı 2. Dönem (Temmuz) Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu kararlarının uygulanması sonrası 2010 yılı Ekim ayına ait İl Sağlık Müdürlüklerinden alınarak oluşturulan ekli listedeki Diyaliz Hizmet Bölgelerinin mezkur Yönetmeliğin Yönetmelik’in 8’inci maddesinde belirtilen “Bir bölgede yeni bir merkez açabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısının (hasta/cihaz oranının) beş veya üstü olarak kabul edilir. Bölgedeki toplam hasta/cihaz oranı bu sayının altında ise yeni merkez açılmasına izin verilmez….” hükmü gereğince hesaplanan hasta / cihaz oranlarının 5 (beş)’in altında olması nedeniyle 2011 yılı için ülke genelindeki Diyaliz Hizmet Bölgelerinde yeni diyaliz merkezi ihtiyacı bulunmadığı belirtilmiştir.