2011 yılı bütçe harcamaları

Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2011 yılında yapılan 306 milyar 400 milyon lira tutarındaki bütçe harcaması içinde en yüksek harcama kalemi ve veriler şöyle:

Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2011 yılında yapılan 306 milyar 400 milyon lira tutarındaki bütçe harcaması içinde en yüksek harcama kalemi ve veriler şöyle:

Devlet, 2011 bütçesiyle 425,8 milyon lira giyecek, 1 milyar 780,2 milyon lira yiyecek, 19,5 milyon lira da içecek alımında bulunurken, kamu kuruluşlarında 122 milyon liralık telefon görüşmesi yapıldı.

Geçen yıl KİT’lerde 2,6 milyar lira, Halk Bankasında 248,9 milyon lira, Ziraat Bankasında 648,9 milyon lira görev zararı meydana geldi.

Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, 2011 yılında yapılan 306 milyar 400 milyon lira tutarındaki bütçe harcaması içinde en yüksek kalemlerden birini 64,1 milyar lira ile personel harcamaları oluşturdu.

Personel harcamalarının da önemli bölümünü zam, tazminat ve sosyal haklar meydana getirirken, milletvekilleri de maaş ve tazminat olarak bütçeden 86,9 milyon lira pay aldı. Milletvekilleri ile milletvekili emeklisi ve yakınlarının tedavi ve sağlık giderleri 7,8 milyon lira, ilaç giderleri de 692 bin lira oldu.
Diğer kamu görevlilerinin tedavi ve sağlık malzemesi giderleri için bütçeden 15,4 milyon lira, ilaç alımları için de 2,4 milyon lira çıkarken, 2011’de devlet 5,5 milyon lira tedavi ve cenaze harcaması yaptı.

Kamunun toplam cenaze gideri 372 bin lira, mezar ve şehitlik yapım-bakım gideri de yaklaşık 5,1 milyon lira olarak gerçekleşti.
Suya 406,9 milyon lira ödedik.

Geçen yıl devlet 589,4 milyon liralık kırtasiye ve büro malzemesi alımında bulunurken, su gideri olarak 406,9 milyon lira, temizlik malzemeleri için 90,2 milyon lira ödedi.

Bütçeden 1 milyar 61,5 milyon lira yakacak, 1 milyar 273,6 milyon lira akaryakıt ve yağ, 850,8 milyon lira da elektrik harcaması yapıldı.
1 milyar 780,2 milyon lira yiyecek, 19,5 milyon lira içecek gideri bulunan 2011 yılında, kişisel kuşam ve donanım dahil giyecek harcamalarının bütçeye faturası da 425,8 milyon lira oldu. Giyim ve kuşam alımları içinde 37,3 milyon lira spor malzemesi, 1,6 milyon lira tören malzemesi, 2,4 milyon lira da bando malzemesi alımı gerçekleştirildi.

Kamunun 2011 yılındaki posta ve telgraf giderleri 207,5 milyon lira, telefon abonelik ve görüşme ücreti 122 milyon lira oldu.
Yolcu taşıma için 524,7 milyon lira, yük taşıma için de 55,8 milyon lira harcama yapıldı.

Sosyal yardımlar ve görev zararları

2011 yılı bütçesinden 2,2 milyar lira sosyal yardım yapılırken, muhtaç ve körlere de 39 bin lira yardımda bulunuldu. Türkiye Barolar Birliğine 45,4 milyon lira, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı odalara 45,9 milyon lira katkı sağlandı.

Görev zararı ödemeleri kapsamında da Devlet Demir Yollarına 376 milyon lira, Tarım İşletmelerine 2,4 milyon lira, Toprak Mahsulleri Ofisine 1 milyar 937,1 milyon lira, Tekel’e 11,7 milyon lira, Tarım ve Kredi Kooperatiflerine 22 milyon lira, Türkiye Şeker Fabrikalarına 33 bin lira, Türkiye Kömür İşletmelerine 225 milyon lira, 10,3 milyon lira diğer teşebbüslere olmak üzere, kamu teşebbüslerine toplam 2,6 milyar aktarıldı. Ziraat Bankasına 648,9 milyon lira, Halk Bankasına da 248,9 milyon lira aktarıldı.

2011’in bazı giderleri
2011 bütçesinden bazı kalemler için yapılan harcama tutarları şöyle:
HARCAMALAR306.400.009
Personel Giderleri64.057.271
Milletvekilleri86.988
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları10.592.841
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları589.397
Kırtasiye Alımları221.540
Büro Malzemesi Alımları7.406
Periyodik Yayın Alımları9.619
Diğer Yayın Alımları95.216
Baskı ve Cilt Giderleri240.745
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları14.871
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları497.064
Su Alımları406.854
Temizlik Malzemesi Alımları90.210
Enerji Alımları3.190.891
Yakacak Alımları1.061.535
Akaryakıt ve Yağ Alımları1.273.608
Elektrik Alımları850.829
Diğer Enerji Alımları4.919
Yiyecek,İçecek ve Yem Alımları1.805.470
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)1.780.200
İçecek Alımları19.548
Yem Alımları3.184
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları2.538
Giyim ve Kuşam Alımları476.871
Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)425.823
Spor Malzemeleri Alımları37.280
Tören Malzemeleri Alımları1.570
Bando Malzemeleri Alımları2.435
Kuşam Alımları (Sadece Hayvan Kuşamları)204
Diğer Giyim Kuşam Alımları9.559
Özel Malzeme Alımları409.688
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları,48.937
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları297.195
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları1.281
Canlı Hayvan Alım,Bakım ve Diğer Giderleri4.529
Diğer Özel Malzeme Alımları57.746
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları3.531.990
Nato Giderleri ile Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri33.647
Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri23.646
Nato Giderleri10.001
Hizmet Alımları7.677.651
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler3.378.816
Haberleşme Giderleri561.995
Posta ve Telgraf Giderleri207.532
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri121.997
Bilgiye Abonelik Giderleri 166.833
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri455
Uydu Haberleşme Giderleri6.383
Hat Kira Giderleri56.982
Diğer Haberleşme Giderleri1.813
Taşıma Giderleri741.272
Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri17.181
Yolcu Taşıma Giderleri524.728
Yük Taşıma Giderleri55.787
Geçiş Ücretleri19.660
Diğer Taşıma Giderleri123.916
Tarifeye Bağlı Ödemeler143.548
İlan Giderleri57.357
Sigorta Giderleri15.339
Komisyon Giderleri2.974
Kovuşturma Giderleri0
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler67.878
Kiralar397.077
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri683
Taşıt Kiralaması Giderleri80.456
İş Makinası Kiralaması Giderleri711
Canlı Hayvan Kiralaması Giderleri12
Hizmet Binası Kiralama Giderleri106.672
Lojman Kiralama Giderleri18.235
Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri524
Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri152
Hava Taşıtı Kiralaması Giderleri2.960
Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri522
Personel Servisi Kiralama Giderleri171.292
Diğer Kiralama Giderleri14.858
Temsil ve Tanıtma Giderleri187.982
Temsil Giderleri165.305
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 165.305
Tanıtma Giderleri22.677
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 22.677
Menkul Mal Alım Giderleri198.773
Büro ve İşyeri Malzeme Alımları50.121
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları36.436
Avdanlık ve Yedek Parça Alımları2.811
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları4.950
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları104.455
Bakım ve Onarım Giderleri196.014
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri5.119
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri53.645
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri127.001
İş Makinası Onarım Giderleri6.593
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri3.656
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri42.619
Okul Bakım ve Onarım Giderleri13.865
Hastane Bakım ve Onarım Giderleri4.709
Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri22.679
Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri10.932
Tedavi ve Cenaze Giderleri5.425.065
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri15.409
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri15.409
Kamu Personeli İlaç Giderleri2.398
Kamu Personeli İlaç Giderleri2.398
Cenaze Giderleri5.451
Cenaze Giderleri372
Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri5.079
Milletvekili Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri7.836
Milletvekili Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri7.836
Milletvekili İlaç Giderleri692
Milletvekili İlaç Giderleri692
Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri3.676.477
Diğer İlaç Giderleri1.716.802
Görev Zararları18.864.281
Kamu Teşebbüslerine2.584.604
T.C.Devlet Demiryollarına376.034
Tarım işletmelerine2.417
Toprak Mahsulleri Ofisine1.937.064
Tekel’e11.743
Tarım ve Kredi Kooperatiflerine22.029
TŞFAŞ’ye33
TKİ225.000
Diğer Teşebbüslere10.284

haber7