2010 Dünya Sağlık Raporu

Dünya Sağlık Örgütü 2010 Dünya Sağlık Raporu’nu yayımladı.

Dünya Sağlık Örgütü 2010 Dünya Sağlık Raporu’nu yayımladı.

 

Raporun içindeki ana başlıklar:

ix Neden evrensel bir güvence?
x Hangi noktadayız?
xi Bunu nasıl düzeltiriz?
xii Sağlık için elverişli kaynakları arttırmak
xiv Erişim için finansal risk ve engelleri ortadan kaldırmak
xvi Etkililiği arttırmak etmek ve israfı önlemek
xviii Sağlıkta eşitsizlikler
xix Eylem için ajanda
xix Değişimi kolaylaştırmak ve desteklemek
xxi Dış partnerler için pratik adımlar
xxi Umut mesajı

 

2010 Dünya Sağlık Raporu