Türkiye’de 2009 Yılı Sağlık Rakamları

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2008 yılında tüm sektörlerde toplam kişi başına hastaneye müracaat sayısı 3.83 iken 2009 yılındaki sayı artış göstererek 4.07 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2008 yılında tüm sektörlerde toplam kişi başına hastaneye müracaat sayısı 3.83 iken 2009 yılındaki sayı artış göstererek 4.07 oldu. Bakanlık, 2009 yılı sağlık istatistiklerinin Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü’nce, OECD, Dünya Sağlık Örgütü ve EUROSTAT gibi uluslararası kurumların standartlarına uygun olarak hesaplandığını da belirtti. İstatistiklerde şu rakamlar dikkat çekiyor:

Türkiye’deki tümhastanelere yapılan başvuru sayısı: 295 milyon 262 bin 190. Bu başvuruların yüzde 77’si Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapıldı.

Hastaneye müracaat edenlerden 9 milyon 901 bin 660’ı yatarak tedavi edildi.

Hastanelerde 10 milyon 289 bin 171 ameliyat gerçekleştirildi.

Hastanelerdeki yatak doluluk oranı: Yüzde 62.9.

Yatan hastanın ortalama kalış günü: 4.2.

Kaba ölüm hızı: Binde 13.2.

Bebek ölüm hızı: Bin canlı doğumda 13.1.

5 yaş altı ölüm hızı: Bin canlı doğumda 17.

Doğumların yüzde 95’i bir sağlık personeli yardımıyla yapıldı.

Doğum öncesi (en az 4 ziyaret) bakımalan gebe oranı yüzde 80.

Tüm sektörlere ait hastane sayısı: 1389 (Yüzde 60’ı Sağlık Bakanlığı’na ait)

Türkiye genelindeki hastanelerdeki yatak sayısı 195 bin 549 (yüzde 62.5’i Sağlık Bakanlığı’na ait)

10 bin kişiye düşen yatak sayısı 26.3 (16.0’ı Sağlık Bakanlığı’na ait)

Sağlık ocağı sayısı 4254

Toplam hekim sayısı 118 bin 641 (Yüzde 56.4’ü Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görevli)

Diş hekimi sayısı 19 bin 899.

Kaynak: Medimagazin