2. Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri Başvurusu

“2. Ulusal Sağlıkta Kalite Ve Güvenlik Ödülleri” kapsamında verilecek olan, “Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” ve “Hizmet Kalite Standartları En İyi Uygulama Ödülü” için Seçici Kurul belirlenmiştir.

“2. Ulusal Sağlıkta Kalite Ve Güvenlik Ödülleri” kapsamında verilecek olan, “Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü” ve “Hizmet Kalite Standartları En İyi Uygulama Ödülü” için Seçici Kurul belirlenmiştir.

Ödül: Dereceye giren başvuru sahipleri (birinci, ikinci, üçüncü ve Jüri Özel Ödülü) 3. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresine davetli olarak çağrılacak ve plaket verilecektir.

Son Teslim Tarihi: 08 Ocak 2011
Teslim Yeri: Araştırma Ödülü ve En İyi Uygulama Ödülü yarışmalarına esas tebliğ veya proje raporları posta veya kargo yoluyla en geç 08 Ocak 2011 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi;
Ayrıca tebliğ veya iyi uygulama projelerinin elektronik ortamda performansyonetimi@saglik.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Yarışmanın Sonuçlandırılması: 11 Şubat 2011 tarihinde dereceye giren adaylara tebligat yapılacak olup nihai sonuç Kongrede açıklanacaktır.

Başvuru Süreci