2.Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri Sahiplerini Bekliyor!

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından “Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri”nin ikincisi verilecek.

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından “Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri”nin ikincisi verilecek.

Ülkemizde hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının kalite, hasta ve çalışan güvenliği alanlarında yaptıkları araştırmalar ve yürüttükleri programların değerlendirileceği “Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri”nin ikincisi sahiplerini bekliyor. Bu kapsamda aşağıdaki ödüller verilecek: 

1. Hizmet Kalite Standartları Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü

2. Hizmet Kalite Standartları En İyi Uygulama Ödülü


Önemli Tarihler

Son Teslim Tarihi: 09 Eylül 2011

Teslim Yeri: Araştırma Ödülü ve En İyi Uygulama Ödülü yarışmalarına esas tebliğ veya proje raporları posta veya kargo yoluyla en geç 09 Eylül 2011 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi; ayrıca tebliğ veya iyi uygulama projelerinin elektronik ortamda performansyonetimi@saglik.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekiyor.

Yarışmanın Sonuçlandırılması: 21 Ekim 2011 tarihinde dereceye giren adaylara tebligat yapılarak nihai sonuçlar kongrede açıklanacak.

Başvuru şartları, metin şablonları ve değerlendirme hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.