17. Klinik Toksikoloji Kongre bülteni

17-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 17. Klinik Toksikoloji Kongresi bülteni…

17-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 17. Klinik Toksikoloji Kongresi bülteni…

 

17. KLİNİK TOKSİKOLOJİ KONGRE BÜLTENİ

“17. KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ” ni, 17-20 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA MARDİN ERDOBA ELEGANCE CONVENTION CENTRE-DARA 1 TOPLANTI SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİK.

Klinik Toksikoloji Derneği kurucu başkanı Prof. Dr. Gürayten Özyurt, Klinik Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gönüllü, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Güner Kaya, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ferda Kahveci, Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin değerli katılımlarıyla birlikte, 147 kayıtlı katılımcı mevcuttu. Ülkemizin Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mardin, Trabzon ve Zonguldak gibi farklı illerinden gelen katılımcıların; anestezi uzmanları, toksikologlar, adli tıp uzmanları, çocuk hastalıkları uzmanları, acil tıp hekimleri, halk sağlığı uzmanları, pediyatrik cerrahi uzmanları ve yoğun bakım hemşireleri olması dikkati çekti. Gazi Ünivesitesi Tıp Fakültesi, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden gerçekleşen toplam 40 asistan katılımı ayrıca memnuniyet yarattı.

17 Mayıs 2012 Perşembe günü; saat 13.00 ile 18.00 arasında Toksikolog-Anesteziyolog Doç. Dr. Çetin Kaymak yönetiminde gerçekleştirilen “ Zehirlenmeler Geliştirme kursu”nda, “Zehir Danışma Merkezi ve işlevi”, “Zehirlenmelerde tanı yöntemleri”, “Zehirlenmelerde temel tedavi uygulamaları”,  “İnteraktif olgu tartışması”, “Zehirlenmelerin acil servis ve yoğun bakımda takip ve tedavisi”, “Yoğun bakımda zehirlenmelerde sık yapılan hatalar”, “Sağlık personelinin yasal hak ve sorumlulukları”, “Adli rapor düzenlenmesi” konuları ele alındı.  Kursun arkasından gerçekleştirilen “Açılış Kokteylinde” Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileri coşkuyla izlendi.

18 Mayıs 2012 Cuma günü; Klinik Toksikoloji Derneği kurucu başkanı Prof. Dr. Gürayten Özyurt, Klinik Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gönüllü, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Güner Kaya’nın konuşmaları ile açılış töreni yapıldı. Klinik Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gönüllü Klinik Toksikoloji alanında 2011 yılında gerçekleşen olayları ve gelişmeleri değerlendirdi. Prof. Dr. Ülkü Aypar başkanlığında yapılan “Prof. Dr. Gürayten Özyurt Oturumu”nda, Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih bölümünde Doç. Dr. İbrahim Özcoşar “Mardin Tarihi” ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra kongremiz, “Tıpta ve günlük yaşamda ilaç ve ürün sorunları” nın ve “Bölgesel zehirlenme problemleri” nin gözden geçirildiği iki panelle sürdürüldü. Bu paneller kapsamında gündeme gelen “Dünyada sahte ilaç kullanım problemi” ve “Anestezinin beslenme alışkanlığı ile olan etkileşimi” konuları katılımcıların ilgisini çekerek uzun tartışmalara neden oldu. “Bölgesel zehirlenme problemleri” nin gözden geçirildiği panelde sunulan “Mardin’deki zehirlenmelerin yıllık değerlendirmesinde”, akrep ve yılan ısırıklarının öne çıkması ilgiyle karşılandı. Prof. Dr. Ali Günerli ve Prof. Dr. Mustafa Gönüllü tarafından yönetilen 23 adet sözlü bildirinin yer aldığı “Sözlü Sunu Oturumu”nda, ülkemizin farklı merkezlerinden gelen katılımcılar yıllık zehirlenme olgularını değerlendirdiler; deneysel çalışmalarını, anket çalışmalarını ve zehirlenme olgularını sundular. Sözlü sunumlar sırasında Ankara’da bitkisel ürün ve ilaç kullanım sıklığının araştırıldığı 1100 kişilik kapsamlı anket çalışması katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Domuzlarda anesteziklerin ve laparoskopik uygulamaların genotoksisitesinin değerlendirildiği ve sıçanlarda akrep zehirinin LD 50 dozunun araştırıldığı iki deneysel çalışma uzun tartışmalara yol açtı. Bilimsel programımız eleştiri, dilek ve önerilerin dile getirildiği “Kapanış Oturumu”yla tamamlandı.

Aynı gün sosyal program çerçevesinde; yöresel bir grubun sunduğu canlı müzik dinletisinde, etkileyici Mardin ezgileri dinledik.

19 Mayıs 2012 cumartesi günü; Midyat, Hasankeyf ve “Mezapotamya’nın Efes’i” olarak bilinen “Dara antik kenti”ni gezdik. Günün sonunda Mardin müzesinden Mardin’li Arkeolog Mesut Alp’in canlı ve sıcak “Mardin ve Dinler Tarihi” söyleşisine katıldık.

20 Mayıs 2012 pazar günü; Mardin Artuklu Üniversitesi’ni, Mardin müzesi’ni ve Mardin şehir merkezindeki tarihi ve kültürel değerleri görerek, bu rüyayı bir daha görebilmek dileğiyle “Diller ve Dinler Diyarı” Mardin ile vedalaştık.

Toplantımızın gerçekleşmesinde değerli katkıları bulunan; Mardin Valiliği’ne, Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, düzenleme kurulumuzun lokal üyeleri olan sevgili genç meslekdaşlarımız Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emine Al ve Nusaybin Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Yavuz Orak’a sonsuz teşekkür ederiz.

Bilimsel katkılarıyla programımızda yer alan değerli bilim insanlarına ve tüm değerli katılımcılarımıza sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Mustafa Gönüllü, Kongre Başkanı

Prof. Dr. Lale Karabıyık, Kongre Sekreteri

Klinik Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu Adına