I. Uluslararası Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi

I. Uluslararası Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi 11-13 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleşiyor.

I. Uluslararası Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi 11-13 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleşiyor.

 

I. Uluslararası Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi 11-13 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleşiyor.

11-13 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılacak Uluslararası katılımlı Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi’nde Türkiye’nin yeni döneme nasıl hazırlanması gerektiği tartışılacak. ORSAKON Genel Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman BUDUNOĞLU, yeni dönemde Türkiye’nin önüne çıkan fırsatların heba olmaması için ivedilikle yapısal sorunlara eğilmesi ve Türkiye Sağlık Turizmini yeniden yapılandırması gerektiğini belirtmekte.

Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi’nde aşağıdaki konular ele alınarak konunun uzmanları tarafından tartışılacak.

  • Ulusal Sağlık Turizmi Amaç ve Araçlarının Belirlenmesi,
  • Ulusal Sağlık Turizmi Politikalarının Belirlenmesi (Tıp Turizmi, Termal Turizm vb..)
  • Ulusal Sağlık Turizmi Konseyinin hayata geçirilmesi,
  • Ulusal Sağlık Turizmi Veri Tabanının oluşturulması,
  • Ulusal Sağlık Turizmi Akreditasyon Sisteminin oluşturulması,
  • Ulusal Sağlık Turizmi Yurtdışı Tanıtım Politika ve Araçlarının oluşturulması.