1.Sağlık Ekonomisi Kongresi

1. Sağlık Ekonomisi Kongresi 23-25 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilecek.

1. Sağlık Ekonomisi Kongresi 23-25 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD) tarafından düzenlenen 1. Sağlık Ekonomisi Kongresi 23-25 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

SEPD tarafından yapılan duyuru:

Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları,

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde “sağlık ekonomisi ve politikası alanında teorik ve pratik kapasitenin gelişimine katkıda bulunmak” amacı ile kurulmuştur. Türkiye’de sağlık ekonomisi ve politikası alanlarında çalışan kişi ve kurumları bir araya getiren, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapan, sağlık ekonomisi ve politikası alanına yön veren, araştırma, toplantı ve eğitimler yoluyla hem kamu hem de özel sektörde bu alanların gelişimine liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak hedefi çerçevesinde, öncelikli olarak bilimsel toplantılar ve yayınlar aracılığı ile faaliyette bulunmaktadır. Bu kapsamda ilk toplantısını 17-18 Şubat 2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği “Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Yöntemleri Sempozyumu” ile gerçekleştirmiştir. Sempozyumda Türkiye’de ve uluslararası literatürde alanları ile ilgili olarak önemli bir yere sahip bilim adamları, sağlık hizmetlerinde ödeme yöntemlerini tartışmış ve tüm tarafların katılımı ile oluşan panellerde hastane, ilaç ve tıbbi malzeme ve cihazda ödeme yöntemleri her yönüyle ele alınmıştır.

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği olarak 2012’nin son çeyreğinden başlayarak her iki yılda bir “Sağlık Ekonomisi Kongresi” düzenleyerek Türkiye’de sağlık ekonomisi disiplini kuram ve uygulamalarının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 2012 yılı için kongre tarihimizin 23 – 25 Kasım 2012 olarak belirlendiğini ve Ankara’da gerçekleştirileceğini, hedefimizi aynı heyecanla paylaştığından emin olduğumuz siz sayın sektör mensuplarının kongreye katkı ve katılımlarını beklediğimizi belirtmek isterim.

Kongre hazırlıkları ilerledikçe detayları web sayfamız (www.sepd.org.tr) ve diğer iletişim araçlarından sunacağız.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mehtap Tatar
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı