Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi Kapanış Bildirisi

11-13 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen I. Uluslararası Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi tamamlandı.

11-13 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen I. Uluslararası Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi tamamlandı.

 

11-13 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen I. Uluslararası Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresi yurtiçi ve yurtdışından katılımlarla sona erdi.

Yurtdışından Yemen Turizm Bakanı Sn. Ahmet Mutahar TAQİ’nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, Suriye, Mısır, Sudan, İngiltere, İtalya, Irak, İran gibi çeşitli ülkelerden üst düzey temsilciler kongreye iştirak ettiler.

Türkiye’den ise Diyarbakır Milletvekilleri Sn. Galip ENSARİOĞLU, Sn. Mine LÖKBEYAZ, Dr. Mehmet HAMZAOĞULLARI, Diyarbakır Valisi Sn. Mustafa TOPRAK, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Osman BAYDEMİR, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İlhan KARAKOYUN ve pek çok üst düzey yönetici ve temsilci kongreye katıldı.

ORSAKON Genel Başkanı Op. Dr. Esin TAN’ın açılış konuşmasıyla başlayan kongre oldukça verimli geçerek Cumartesi günü kapanış oturumuyla sona erdi.

Kongrede ulaşılan sonuçlar:

1.      Uluslararası Diyarbakır Sağlık Turizmi Kongresinin ikincisinin 4-7 Nisan 2012 tarihleri arasında olmak üzere bundan böyle her yıl düzenlenmesi,

2.      Kongreye bu yıl olduğu gibi bundan sonra da Irak, Suriye ve İran üçgeni ağırlıklı olmak üzere diğer Ortadoğu Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinden geniş katılımlı olarak devam edilmesi,

3.      Kısa adı GÜNDAS olan Güneydoğu Anadolu Sağlık Turizmi Modelinin hayata geçirilmesi için bölgesel ve ihtisas çalışma gruplarının teşekkül ettirilmesi,

4.      Gerek kamu gerekse özel sektör sağlık altyapısı gayet iyi olan bölgeye daha çok yabancı hasta çekilmesi için politikaların geliştirilmesi,

5.      Sağlık turizminde istihdam edilmek üzere kadroların eğitilmesi amacıyla bu alanda eğitim programlarının geliştirilmesi,

6.      Yurtdışından hasta getirecek aracı kuruluşlarla yoğun işbirliğine gidilmesi,

7.      Bölgenin sağlık turizmi potansiyelinin tanıtımı amacıyla GÜNDAS modeli kapsamında yurtdışı tanıtım faaliyetlerine başlanması,

8.      Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Türkiye’de algı biçiminin iyileştirilmesi ve değiştirilmesi için sağlık turizmi çalışmalarının bir fırsat olarak değerlendirilmesi,

9.      Tüm sağlık turizmi paydaşları arasında iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli adımların atılması,

10.     Bölgeye yönelik sağlık serbest bölgesi çalışmalarına başlanması ve bu konuda kamu ve özel sektör işbirliğinin sağlanması kararlaştırılmıştır.

www.orsakon.org